Måleraflæsning

Selvaflæsning betyder ganske enkelt at du selv skal aflæse din vandmåler. Når vi omdeler aflæsningskortet, så har du en begrænset periode til at give os din aflæsning.

Det er vigtigt at vi får aflæsningskortet tilbage, så vi kan sikre at din acontobetaling passer med dit forbrug.

Vandværket skal stadig have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Teknisk datablad på Aquadis+ vandmåler

Hvis du har spørgsmål vedrørende din aflæsning, så er du velkommen til at kontakte vandværket her.