Vores verden

Historien om det lille, men velfungerende vandværk starter i Try
Try Vandværk ligger tilbagetrukket fra hovedgaden og lever som sådan et ret ubemærket liv. 

Vandet løber bare i et lukket system, hvor du ikke kan se det. 

Forvirret? Bare rolig forklaringen kommer her:

   • Vi pumper først råvandet op fra grundvandet. Det sker i vores 2 boringer ude i et indvindingsområde der overvejende består af landbrug.

   • Indvindingsområdet er det areal, vi henter vandet fra. Forsyningsområdet derimod er det område vi leverer vand til.

   • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

   • forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

   • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 

   • Try Vandværk har tilladelse til at pumpe 12.400 m3 vand op årligt. Det årlige vandforbrug ligger på ca. 7.000 - 8.000 m3 vand.

   • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

   • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

   • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede filtre i vores tanke. 

   • Vandet opbevares i en rent-vands-tank under jorden indtil det skal ud til forbrugeren.

   • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 1 pumpe, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

   • Vi har en del landmænd i vores forsyningsområde og dermed også mange følsomme forbrugere, dyrene skal jo have vand.

   • Vi følger et vandprøveprogram, hvor vi tager en masse prøver som viser os om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.

   • Råvand renses løbende i 2 trykfiltre. Skyllevand fra trykfiltrene ledes i det offentlige kloaknet.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Try Vandværk.