Beredskabsplan

Som vandværk skal vi have en beredskabsplan. Som en del af vores beredskab har vi etableret en nødforbindelse til Thorshøj Vandværk.

Hvis du har spørgsmål til vores beredskabsplan er du velkommen til at henvende dig på vandværket.