Kontrol af vandmålere

Try Vandværk har i henhold til gældende lovgivning om kontrol af vandmålere et kontrolsystem af vandmålere. 

De vandmålere som monteres er alle typegodkendte og verificerede på fabrikken. Dette betyder, at målerne overholder myndighedernes krav og at målerne er testet på laboratorium.

Der er derfor stor sikkerhed for at din måler viser rigtigt, når den bliver sat op. For at sikre at måleren ikke er påvirket af slitage og stadig viser rigtigt foretager vi kontroller mens måleren er i drift. Try Vandværk skifter alle vandmålere hvert 9. år.

Du er altid velkommen til at få testet den opsatte vandmåler på laboratorium, hvis du mener at vandmåleren måler forkert. Ligger målerens nøjagtighed udenfor det acceptable niveau, betaler vi for testen og regulerer dit forbrug. Ligger målerens nøjagtighed derimod indenfor det accepterede niveau, vil vi fremsende en regning for testen. Alle test udføres af et akkrediteret målerlaboratorium.

Udskiftning
Det er grundejerens ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. Selve vandmåleren er 
Try Vandværks ejendom. Den øvrige vandinstallation på ejendommen er ejerens ansvar.

Inden vi kommer på besøg er det derfor dit ansvar at sørge for, at der kan lukkes for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis din vandinstallation ikke er i orden, skal du få en autoriseret vvs-installatør til at reparere installationen. Dette arbejde udføres ikke af vandværket.

Ligeledes er det dit ansvar, at sørge for plads omkring måleren, når denne skal udskiftes. Vaskemaskiner, møbler o.a. skal derfor flyttes inden vi
kommer for at skifte måleren.