Ubenyttede huse

Hvis et hus står tomt i en periode, f.eks. hvis det ikke er lejet ud, så er det vigtigt at der bliver lukket for vandet. Ved at lukke for vandet undgår du både vandspild og vandskader fra skjulte installationer, mens det står tomt.

Du må ikke bruge vandværkets hovedstophane, da du ikke kan forvente at den lukker helt tæt. Brug i stedet hanen der er placeret umiddelbart før vandmåleren.

Sådan lukker du korrekt af for vandet:

  1. Hanen før vandmåleren lukkes.

  2. Hanen efter vandmåleren, aftapningshane samt vandhaner i huset åbnes indtil der ikke længere kommer vand ud af vandhanerne.

  3. Tjek nu at vandmåleren står helt stille.

  4. Vandhanerne lukkes og hanen efter måleren lukkes som en ekstra sikkerhed.


Vær forsigtig ved åbning/lukning af disse haner, idet de kan "vrides over" ved for hårdhændet behandling, og som følge deraf begynder at åbne igen.

Når du åbner for vandet igen efter vinteren, kan det første vand der kommer ud være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.